Verkenningsronde

Ik kan jou helpen met trainingsplanning & coaching - lactaattesten - sportspecifieke adviezen. Dit voor alle duursportevenementen. Mijn specialiteiten in volgorde van kennis liggen in triatlon - lopen - fietsen/zwemmen - kracht/core trainingen in functie van duursporten.  Bekijk mijn profiel voor meer info. 
Nadat je contact met mij hebt opgenomen wisselen we informatie uit over het wat - wanneer - hoe - enzovoort.Coaching

Created with Sketch.

Tijdens een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek overleggen we wat de doelen en verwachtingen zijn. Ik geef uitleg over hoe ik de trainingstheorie benader en hoe we dit via TrainingPeaks kunnen toepassen. Indien de “klik” er is gaan we verder. Na de nodige informatie via een vragenlijst bekomen te hebben, kan ik aan de slag.

Aan de hand van het doel en jouw sportachtergrond werk ik een macroplan uit dat rekening houdt met:

·         Het beoogde doel en daaraan gekoppelde trainingsarbeid die daarvoor nodig is

·         Klopt die trainingsarbeid in het voorziene tijdsframe die jij kunt en wil besteden?

·         Definitief bepalen van de trainingsarbeid per week en dit in een jaarplan uitwerken 

·         Periodisering uitwerken aan de hand van jouw doel en gekende sterktes & zwaktes

·         Invullen van testmomentjes-test of andere wedstrijden die je wil doen -veldtesten - ideale momenten voor een lactaattest, andere tussentijdse doelen, verlofperiodes-stages- hoe meer info hoe beter!

Via TrainingPeaks verbinden we ons als atleet-coach. Vanaf het afgesproken moment starten we met wekelijkse of maandelijkse opvolging. Meer info over wat in de opvolging inbegrepen is en de bijhorende tarieven kan je via de infoknop hieronder terugvinden.

Lactaattesten

Created with Sketch.

Een lactaattest is een goede momentopname om je uithouding te testen en daaraan gekoppelde trainingsadviezen en trainingszones te bepalen. 

Sportspecifieke adviezen

Created with Sketch.


  Dit volgens praktisch opgemaakte test-protocols die ik ter beschikking heb als Ironman gecertifieerde coach aangevuld met mijn eigen ervaringen.
  De bedoeling van deze testen zijn beperkingen op te sporen en deze mits aangepaste oefeningen te verbeteren zodat het zwemmen-fietsen-lopen op een meer economische, snellere en dus ook blessurepreventievere manier kan gebeuren.
  Meer info over deze modules op aanvraag. Tijdens het intakegesprek komt dit ook aan bod.

 • Core endurance screening
 • Static Postural screening
 • Dynamic movement screening
 • Running assessement form
 • Swimming assessemont form
 • Bike fitting en pedal stroke analyse