Coachdirk

De kleine lettertjes

 

Wedstrijdplanning :
 Tijdens het intakegesprek bespreken we de opeenvolging van wedstrijden in combinatie met aanduiding van de belangrijkheid ervan voor jou. Rekening houdend met jouw sportgeschiedenis, voorbereidingsperiode en agenda geef ik jou hierin advies vanuit de theorie toegepast op mijn ervaringen. 


 Duur:
De ideale voorbereidingsduur hangt af van je trainingsachtergrond – activiteit van de laatste maanden en doel. En de nog resterende beschikbare tijd… Korter dan 2 maand is op aanvraag en in specifieke omstandigheden mogelijk. 

  • Wekelijkse opvolging : Het spreekt voor zich dat hoe langer de samenwerking kan duren, hoe beter voorbereid we naar een event of wedstrijdplanning kunnen toewerken. Trainingstheorie is 1, de juiste trainingsload en prikkels vinden die voor jou werken is een permanent en uitdagend gegeven! Dus tussen 8 weken en 11 maand.
  • Microcyclusopvolging: minimumduur van 8 weken. De ideale duur hangt af van jouw sportgeschiedenis en doel. Langer dan 24 weken op voorhand werken lijkt me uitzonderlijk en in dat geval beter op te splitsen in meerdere delen.


 Intakegesprek : 

Het doel van het intakegesprek is om wederzijds informatie uit te wisselen. Aan de hand van een vragenlijst wordt deze informatie doorgegeven. Dit kan via e-mail, Whatsapp, andere online toepassingen. Een face-to-face gesprek is aangeraden.  Aan de hand van de vragenlijst kan er nadien gekeken worden of eventuele bijkomende modules aangewezen – nuttig kunnen zijn. Die worden dan ook op dat ogenblik besproken.
 
 Macroplan : 

Aan de hand van het doel en jouw sportachtergrond is dit het plan met trainingsblokken met uitleg van wat er in die blok belangrijk is en waar de nadruk op moet liggen.
 Ik bezorg jou dit plan. In Trainingpeaks maak ik indien van toepassing een jaarplan op om de trainingsbelasting (TSS/week) en vormpeilcurve te kunnen bepalen. Dit is eigenlijk het belangrijke voorbereidende werk – de mise en place in horecatermen – de afgemeten lijnen voor het plaatsen van een vloer of metselwerk in de bouw.
 
 Doorgeven van de planning :
 

Dit is standaard via TrainingPeaks of via een tijdens het intakegesprek overeengekomen andere wijze. Indien je niet vertrouwd bent met deze software is het aangeraden dat ik jou tijdens het intakegesprek daar de nodige uitleg over geef.
Standaardtiming: Jij bezorgt mij vóór het laatste weekend van de komende opvolgperiode jouw agenda met jouw trainingsbeschikbaarheden. Ik bezorg jou in principe de zaterdag, ten laatste vóór zondagavond (20u) het schema voor de komende periode. Kortere periodes of afwijkingen op deze standaardafspraken zijn natuurlijk bespreekbaar! 


 Advies per training naar belangrijkheid-intensiteit: 

Dit kan via eenvoudig gevoelsomschrijving gaan tot opgebouwde trainingen die je in uw sportmeettoestel kan uploaden. Of verwijzingen naar bestaande trainingen in softwarepakketen als zwift. Dit alles volgens uw mogelijkheden & beschikbaarheden en of wensen. Dat is juist het uitdagende aan de hele zaak! Doorgave trainingen via TrainingPeaks software. Met een gratis account kun je aan de slag. Indien gewenst kun je via mij een premium account hebben die maandelijks opzegbaar is. 

Intensiteit : 

Hier zijn er ontelbare maatstaven voor.  Afhankelijk van de beschikbare meettoestellen die jij hebt en de sportdiscipline. Algemeen en minimaal is dat het gevoel van inspanning. Gezien dit een subjectief en onnauwkeurig gegeven is zijn andere meetmethoden aan te raden. Voor het zwemmen is tempo aangeraden. Voor het fietsen is vermogen ideaal en zijn hartslag en gevoel secundair. Voor het lopen is de combinatie tempo - hartslag aangeraden. De intensiteit waarbij een training dient uitgevoerd te worden geef ik mee in absolute waarde of percentage van een recent bepaalde grenswaarde. Dit kan aan de hand van recent gedane testen-prestaties maar komen zeker aan bod tijdens testtrainingen.
 Trainingstype : 

Afhankelijk van de combinatie intensiteit & duur heeft elke training een doel en valt deze onder één van onderstaande types (en doelen) te catalogeren: 

  1. Aerobe capaciteit: Doel: het verhogen van je maximaal zuurstofopnamevermogen (VO2max). VO2max: vergelijk het met de motorinhoud van je auto: des te groter je motor (VO2max), des te meer PK’s (vermogen) je kunt leveren.
  2. Anaerobe capaciteit: Doel: het verhogen van je maximale lactaatproducerende capaciteit (VLmax). Lactaat: een product dat gevormd wordt in de spier na het leveren van een inspanning waarbij er onvoldoende zuurstof beschikbaar is. Vroegere en foute benaming "melkzuur". Lactaat is niet "slecht" maar wordt deels door het lichaam terug gebruikt als bron van energie.
  3. Aeroob vermogen: Doel : het optimaal gebruik leren maken van je maximale zuurstofopnamevermogen. Om terug in de vergelijking van je auto te komen: hiermee train je je motor om langdurig op een zo hoog mogelijk toerental te draaien. 
  4. Anaeroob vermogen :Niet van toepassing voor duursporters. Het aerobe en anaerobe systeem hangen sterk met elkaar samen. Hoe beter je aerobe capaciteit, hoe beter je het lactaat dat wordt geproduceerd door de koolhydraatverbranding van je anaerobe systeem kunt verwerken. 

 
 Trainingsspreiding :
 

Het zodanig laten opeenvolgen van trainingen dat er een uiteindelijke vorm en prestatieverbetering is. Rust is ook een vorm van training.
Het lijkt logisch en vanzelfsprekend dat een intensieve training gevolgd wordt door een hersteltraining. Hier gebeuren volgens mij veel fouten in met blessures tot gevolg. Eén van de moeilijkst te meten en in te schatten zaken als coach en atleet. Goede communicatie is essentieel! Bij de wekelijkse opvolging is dit geen issue. Bij de microcyclusopvolging geef ik standaard de "ideale" spreiding mee. Indien je zelf trainingen wil switchen is het jouw verantwoordelijkheid en taak die op jouw te nemen. Ik kan je wel advies geven natuurlijk. Een premium account bij trainingPeaks is dan wel aangewezen.  Je kan die account via mij verkrijgen. Voordeel tov op eigen houtje een premium-abonnement te nemen is dat deze bij mij maandelijks opzegbaar is. 
 
 Algemene adviezen voor stabilisatie & kracht  :
Krachttraining is essentieel, weliswaar sport specifiek, in een duursporttraining. In de daarvoor voorziene periode werkt krachttraining ondersteunend en blessure preventief. Dit volgens de zwaktes en sterktes vanuit jouw sportgeschiedenis. Als duursporters zien we deze oefeningen als wel nodig maar niet zo leuk. Vandaar dat ze wel in revalidatiemomenten worden gedaan maar eenmaal alles goed gaat, ja dan verwatert dat makkelijk. Tot de volgende blessure... Ik zie het als noodzaak om je het belang hiervan te onderstrepen en vooral samen naar een manier te zoeken waar dat voor jou wel "aanvaardbaar aangenaam" is om uit te voeren. Ik heb daarvoor verschillende app's en mogelijkheden. Indien echter een structureel of revalidatie probleem verwijs ik graag door naar specialisten in deze. Schoenmaker blijf bij uw leest... 

Vragen naar voeding  & andere: 

Als ik jou kan helpen met eender welke vraag zal ik dat doen volgens mijn kennis & mogelijkheden.
 

Opvolging en bijsturing waar nodig: 

Na de uitvoering van de training laadt jij deze op in TrainingPeaks. Er bestaat de mogelijkheid te communiceren via TrainingPeaks over een trainingssessie. Ik volg uw sessies in detail op en geef ook indien nodig en gewenst feedback en richtlijnen. Als er zaken veranderen in uw agenda geef me die dan ook door, dan passen we de komende trainingssessies aan volgens de nieuwe stand van zaken. Ik engageer me om minstens 1x per week al uw trainingen te bekijken in TrainingPeaks. Indien snellere respons gewenst is een ander communicatiekanaal aangeraden (Whatsapp- e-mail- telefoon) 


 Maandelijkse betaling en flexibiliteit: 

Ik verstuur jou per komende 4 weken een factuur, samen met de mail waarin ik de aandachtspunten voor die periode samenvat. De factuur dient 14 dagen na ontvangst te worden betaald. Indien er zich een onverwacht probleem zou voordoen kunnen we in gezamenlijk overleg de periode uitbreiden. Stel je valt ziek en bent 1 week “out” In dat geval kan bvb. de trainingen aanpassen in onderling overleg. 


 Maandelijks opzegbaar: 

Zie je om welke reden dan ook af van verdere samenwerking dan stopt het gewoon. Als atleet stoorde mij het feit van jou te moeten “binden-betalen” voor een langere periode aan een coach. Er kan altijd een onverwachte spelbreker de kop op steken…  Mijn risico als coach is dat ik de tijd die ik in de macro-opmaak heb gestoken spijtig genoeg verloren zie gaan. Ik ben er zeker van dat het als atleet niet de bedoeling is om een voorbereiding en samenwerking, die toch op vertrouwen is gebaseerd, om een banale reden op te zeggen. We nemen beiden dat risico, jij als atleet moet daar niet voor opdraaien. Vandaar de niet zo gebruikelijke formule “maandelijks opzegbaar”. Indien je nog een openstaande periode hebt verschuiven we die naar de toekomst.
 
 Betaling :
Alle betalingen gebeuren per overschrijving op het rekeningnummer vermeld in de rubriek "contact" 

  • Maandelijkse betaling: Ik zal jou een factuur sturen voor de komende 4 weken, samen met de e-mail waarin ik de aandachtspunten voor de komende periode samenvat. De factuur dient 14 dagen na ontvangst te worden betaald. 
  • Andere termijnbetaling: indien we tijdens het intakegesprek of bij de start van het programma een andere termijn bepalen dan wordt die op factuur vermeld. Betaling ook hier 14 dagen na ontvangst.


 Aansprakelijkheid:
 
Ik zal je steeds aanraden om een sportmedische keuring te ondergaan indien dat recent nog niet gebeurd is. Maar zelf een dergelijke keuring geeft geen garantie dat er niets kan gebeuren. Ik doe er in mijn trainingsopbouw alles aan om blessures te vermijden. Goede communicatie en eerlijke zelfcheck-feedback is hier zeer belangrijk. Samen zoeken we wel naar oplossingen. Maar ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of andere schade opgelopen tijdens trainingen.